Restauratieplan

Voor de restauratie van verouderde, versleten of geruïneerde klokken(stoelen) zoekt Jan Kuipers de beste oplossing. Het jarenlang begeleiden en uitvoeren van restauratieprojecten heeft hem een schat aan kennis en ervaring opgeleverd. Elk project wordt in volledige samenspraak met de eigenaar en, indien noodzakelijk, de RCE uitgevoerd. Goed overleg tijdens de uitvoering van het werk is van groot belang. Hierbij worden de historische waarde, het behoud van zoveel mogelijk historisch materiaal, de veiligheid en technische mogelijkheden scherp in het oog gehouden.

Het restauratieplan
Voor elk restauratieproject stelt Jan Kuipers een uitgebreid, geïllustreerd restauratieplan op, onderbouwd met geschiedkundige en technische gegevens van het object en informatie over de omgeving en eigenaar /opdrachtgever. Het opstellen van dit plan verloopt min of meer volgens een vast stramien:

 1. Verkenning
  Is het object een beschermd monument? De wet- en regelgeving die de RCE stelt, vormt altijd het kader waarin wordt gewerkt. Daarnaast zijn onderhoudssubsidies soms mogelijk.
 2. Inventarisatie
  Hoe is de bouwkundige staat van de toren of het klokhuis? Hoe is het gesteld met de klokkenstoel? Hoe veilig is het, zit alles goed vast, is er iets verroest, is de houtconstructie nog in een goede staat? Hoe hangt de klepel, is het zwaartepunt van de klepel juist, heeft de klok genoeg ruimte om te zwaaien? Door jarenlang klokkenstoelen te hebben geïnspecteerd, weet Jan Kuipers precies waar hij op moet letten.
 3. Plan van aanpak
  Het restauratieplan wordt opgesteld. Hierin komen o.a. een begroting en het eventuele ontwerp voor een (gedeeltelijk) nieuwe klokkenstoel. Indien nodig wordt een procedure voor een monumenten restauratievergunning gestart. Derden worden eventueel ingeschakeld om de dynamische krachten te berekenen en te controleren. Dit voorkomt technische problemen en onveilige situaties.
 4. Keuze van materialen
  Omdat hout zowel akoestisch als monumentaal de beste eigenschappen heeft, is dit materiaal te verkiezen boven een constructie van staal of beton. Zelfs bij de keuze van klepels is het eigen geluid van de klepel, die beïnvloed wordt door een juiste materiaalkeuze, erg belangrijk.
 5. Luidsysteem

Is herstel van het oorspronkelijke luidsysteem mogelijk?

 1. Uitvoering
  De uitvoering van een project wordt bij voorkeur door Jan Kuipers zelf begeleid. Voor de restauratie van bronzen klokken werkt hij samen met Firma Lachenmeijer.

Firma Lachenmeijer
Bij Lachenmeijer in het Duitse Nördlingen kunnen klokken door een speciaal lasproces weer worden hersteld of gerestaureerd. Of het nu gaat om een scheur, een weggeslagen onderrand of een totaal geruïneerde klok: vrijwel elk monument is hier in ere te herstellen. Jan Kuipers vertrouwt nu al bijna twintig jaar klokken toe aan dit bedrijf. Klik hier voor de lijst gerestaureerde en herstelde klokken door Lachenmeijer.