Het beste luidsysteem

Het beste luidsysteem

Het beste luidsysteem
De beste manier om een klok te laten klinken, is deze te bevestigen aan een rechte houten luidas en haar te luiden met vliegende klepel. In feite is dit de enige juiste manier om een klok te laten klinken, om de volgende historische en (klank)technische redenen:

I. Historische waarde
Van oudsher hangt een luidklok aan een rechte luidas. Het luiden van klokken aan rechte assen is in het verleden door tuimelassen verdrongen omdat men ontdekte dat dit beduidend minder inspanning vereist. Bovendien hoefden klokkenstoel en torenconstructie minder sterk te zijn. Dat aan een tuimelluidas ook grote nadelen waren verbonden – zoals een aanmerkelijk verlies aan klankrijkdom en een grotere kans op scheuren – ontdekte men pas later.

II. Minder belasting van kroonarmen
De torsende werking van de klok aan de rechte luidas is veel minder dan bij een kruk- of tuimelluidas. Daardoor is de kans dat kroonarmen van de klok afbreken of losscheuren veel kleiner.

III. Eenvoudige constructie
De constructie van rechte houten luidassen is veel eenvoudiger dan in hout uitgevoerde tuimelluidassen. Het onderhoud is ook veel minder problematisch.

IV. Mooie klank
Door de grote zwaai van de klok en de korte dynamische aanslag tijdens de hoogste opluidhoek, klinkt een klok veel beter en voller. Hierbij wordt tevens het Dopplereffect bereikt.

V. Minder kans op scheuren
Het contact van de klepel met de slagrand is dynamischer en korter, waardoor de kans op scheuren minder groot is.

VI. Minder belasting klokkenstoel en kerk
Omdat de klepelslagen tijdens het luiden met een vliegende klepel in de hoogste opluidhoek tegen de binnenkant van de slagrand slaan, worden de omhooggaande klepelslagen aanmerkelijk minder hard aan de klokkenstoel en het gebouw doorgegeven.