Projecten

De eerste klok die Jan Kuipers eigenhandig repareerde was in 1975. Vanaf dat moment was hij betrokken bij veel restauraties, reparaties en nieuwbouw van klokken(stoelen) en torenuurwerken. Al deze projecten zijn met toelichting hier terug te vinden.

Lijst van projecten

Jan Kuipers Adviesbureau voor Luidklokken en Torenuurwerken

Steenwijk, september 2013

 
KLOKKENSTOELEN

LOENGA 1982/83

Klokkenstoel: totale restauratie van de klokkenstoel en de luidconstructie.

 

HARTWERD 1985

Totale restauratie klokhuis met vervangende klok uit Apeldoorn. NB: met de kennis van nu was restauratie door Lachenmeijer mogelijk geweest en had de zeer oude klok kunnen blijven functioneren.

 

GROENTERP

Restauratie van het klokkenhuis.

FOLLEGA 1984

Totale restauratie van de klokkenstoel.

 

EESTERGA 1984

Totale restauratie van de klokkenstoel.

 

DIJKEN 1984

Herbouw van de klokkenstoel. Plaatsing gebruikte klok: luidklok uit de Gerardus Majella kerk te Den Haag

 

WIJNJEWOUDE 1984

Restauratie van de grootste historische klokkenstoel van Nederland. Herstel van het oorspronkelijke luidsysteem met rechte luidassen.

 

DONIAGA 1986

Totale restauratie van de klokkenstoel.

 

OUD APPELSCHA 1986

Restauratie van de klokkenstoel.

 

WANNEPERVEEN 1987

Nieuwe rechte luidas en kunsthars reparatie.

 

ELSLOO 1987

Restauratie van de klokkenstoel.

 

SONNEGA 1989

Oude Kerkhof: Nieuwe traditionele klokkenstoel en nieuwe klok, ter vervanging van de oude ijzeren klokkenstoel.

 

SPANGA 1989

Renovatie klokkenstoel incl. vervangende klok uit de Waalkerk te Amsterdam.

 

TEROELE 1989

Restauratie klokkenstoel.

 

HINNAARD 1993

Klokkenhuis: Totale restauratie van het klokkenhuis in 1993. Restauratie van de gescheurde 14e-eeuwse klok door Lachenmeijer (de eerste klok die onder mijn advies daar werd gelast).

 

OUD BEETS

Kerkhof: Aanvullend advies voor een nieuwe klokkenstoel en klok op de plaats van afgebroken kerk.

 

DONKERBROEK 1998

Klokkenstoel: Restauratie beide historische klokken bij Lachenmeijer. Herstel van het oorspronkelijke luidsysteem.

 

NIJEBERKOOP 1999

Restauratie van de klokkenstoel.

 

KORTEHEMMEN 2003

Restauratie van het oorspronkelijke luidsysteem.

 

MIRNS 2002

Herstel van het oorspronkelijke luidsysteem.

 

RUIGAHUIZEN 2003

Advies en realisatie van een beter bij de klokkenstoel passende luidklok: luidklok uit de voormalige Christus Koningkerk te Amsterdam.

 

WAPSERVEEN 1995

Algehele restauratie van de klokkenstoel. Herstel van het oorspronkelijke luidsysteem.

 

NIJELAMER 1980

Restauratie klokkenstoel en luidsysteem in 1990.

 

GERSLOOT 2005

Restauratie betonnen klokkenstoel. Restauratie van de zeer monumentale 14e-eeuwse luidklok door Lachenmeijer. Restauratie van het luidsysteem.

 

LUINJEBERD 2005

Restauratie betonnen klokkenstoel. Terugplaatsing historische luidklok die aan een kerk in Heerenveen (De Fok) in bruikleen was gegeven.

 

BRONGERGA 2005

Restauratie van de 13e-eeuwse klok bij Lachenmeijer. Herstel van het luidsysteem.

 

SMALLEBRUGGE

Restauratie van de klokkenstoel en luidklok. Reconstructie van de kroon bij Lachenmeijer.

 

OPEINDE 2006

Herstel van de oorspronkelijke luidconstructie door het maken van rechte luidassen.

 

NIJEVEEN 2007

Renovatie van de klokkenstoel. Advies en begeleiding.

 

NIEUWESCHOOT 2009

Klokkenstoel: restauratie van de klok met grote scheur bij Lachenmeijer. Terugplaatsing van de 13e-eeuwse klok.

 

MILDAM 2009

Klokkenstoel: herstel oorlogschade. Bijplaatsing moderne klok afkomstig uit de klokkenstoel van Nieuweschoot.

 

HOORSTERZWAAG 2007

Kerkhof: Ontwerp en realisatie van een klokkenstoel, terugplaatsing van de oorspronkelijke klok vanuit uit de klokkenstoel van Mildam.

 

HAULERWIJK 2008

Begraafplaats Eikenhof: Ontwerp en realisatie vrijstaande klokkenstoel met gebruikte klok.

 

INDYK 2009

Oude kerkhof: Advies voor groot onderhoud aan de klokkenstoel. Restauratie 13e-eeuwse klok door Lachenmeijer.

 

YPECOLSGA 2009

Klokkenstoel: Plan voor een dringend noodzakelijke restauratie. Helaas niet uitgevoerd. De beide monumentale luidklokken verkeren in een erbarmelijke staat.

 

OUDEHORNE 2011

Klokkenstoel: Advies en uitvoering t.b.v. totaalherstel van de luidklokkeninstallatie.

 

FOCHTELOO 2011 – 2012

Klokkenstoel: Restauratieplan voor de klokkenstoel. Restauratie van de twee zwartgeschilderde middeleeuwse luidklokken door Lachenmeijer, eind 2012 gerealiseerd.

 

SNEEK PROT. MARTINIKERK KLOKHUIS 2007

Onderzoek en niet meer luiden geadviseerd , noodherstel uit laten voeren en een instandhoudings /restauratieplan gemaakt ten behoeve van de twee monumentale luidklokken inclusief het herstel van het oorspronkelijke luidsysteem. Zo mogelijk indien haalbaar het realiseren van een grote luidklok welke in de Tweede Wereldoorlog verloren is gegaan . Realisering in najaar 2014

Nijeholtwolde 2017

Klokkenstoel advies en begeleiding van de renovatie van het luidsysteem.

 
LUIDINSTALLATIES EN TORENKLOKKEN
 

STEENWIJKERWOLD 1975

Hervormde kerk: Herstel van de luidconstructie van de kleine luidklok vanwege het zeer moeizaam functioneren van de luidconstructie en ontstaan van schade aan het gebouw. Zelf uitgevoerd.

 

STEENWIJKERWOLD 1976

Hervormde kerk: Bijplaatsen van een uit de voormalige Hervormde kerk van Jutrijp afkomstige grote luidklok (herstel oorlogsschade) en aanbrengen elektrische luidapparatuur. Zelf uitgevoerd.

 

STEENWIJKERWOLD 1978

Rooms-katholieke kerk: Het opnieuw luidbaar maken van de klok in de dakruiter.

Zelf uitgevoerd.

 

STEENWIJKERWOLD 1979

Hervormde kerk: Plaatsing van een gebruikt torenuurwerk. Mechanisch Eijsbouts torenuurwerk met een elektrische opwindinrichting, afkomstig uit de gesloten Hervormde Nieuwe kerk te Hilversum. Zelf uitgevoerd.

 

STEENWIJKERWOLD 1979

Rooms-katholieke kerk: Het ontwerpen en bouwen van een klokkenstoel voor twee klokken; adviseren en plaatsen van twee gebruikte klokken met elektrische luidinrichting. Zelf uitgevoerd.

 

WILLEMSOORD 1980

Hervormde kerk: Adviseren van nieuwe luidklok en stalen luidstoel. Zelf gerealiseerd.

 

EESVEEN

Begraafplaats: Advies en herstel van de luidklok. Niet betrokken bij de uitvoering, die helaas ondeugdelijk is verlopen.

 

LUTKEWIERUM

Hervormde kerk: Zoeken en bijplaatsen van een gebruikte luidklok uit de beiaard van Enschede wegens oorlogsschade. Advies en realisatie.

 

EDENS 1989

Hervormde kerk: Nieuwe Petit & Fritsen klok wegens oorlogsschade. Advies en realisatie.

 

IDAARD

Hervormde kerk: Bijplaatsen van een gebruikte klok uit de beiaard van Enschede wegens oorlogsschade. Advies en realisatie.

 

HERBAIJUM

Hervormde kerk: Nieuwe klok ter vervanging van 13e-eeuwse klok. Advies en realisatie. NB: met de kennis van nu was restauratie door Lachenmeijer mogelijk geweest.

 

KOLDERVEEN

Hervormde kerk: Restauratie van eikenhouten klokkenstoel, plaatsen nieuwe luidklok met rechte luidas. NB: met de kennis van nu was restauratie door Lachenmeijer mogelijk geweest en had de oude historische klok kunnen blijven functioneren.

BENNINGBROEK 1995

Hervormde kerk: Advies en realisatie van een totale restauratie van de luidklok anno 1525. Herstel weggeslagen slagrand (ca 10 cm over de halve omtrek) door Lachenmeijer.

 

MEPPEL 1995

Mariakerk stadstoren: Renovatie klokkenstoel, ontwerp van rechte luidassen, bijplaatsen van klok incl. elektrische luidinstallatie, groot onderhoud aan klokkenspel, plaatsing computeruurwerk met DCF ontvanger. Bijplaatsing op de vanwege de klokkenvordering ontstane lege klokkenstoel van een gebruikte luidklok van ca 1323 kg, destijds gegoten door Jacobus van Bergen voor de voormalige Hervormde Oranjekerk te Den Haag.

 

UITWIERDE 1994

Vanwege plannen om de historische klok van Heveskus naar Uitwierde over te plaatsen een advies opgesteld om de grote gescheurde luidklok, anno 1516, 143 cm diameter, te laten restaureren. Restauratie door Lachenmeijer. Niet betrokken bij verdere uitvoering.

 

GINNUM 1995-1997

Voormalige Hervormde kerk: advies en realisatie van de restauratie van de geruïneerde grootste klok uit 1490. Restauratie van de scheur in de door Stephanus in 1344 gegoten klok en restauratie van het historische torenuurwerk.

 

MOERDIJK
Ontwerp en realisatie van een bevrijdingsmonument: Klokkenstoel met voormalige Angelus klok uit de verwoeste kerk.

 

ZUIDWOLDE

Hervormde kerk: Advies herstel klokkenstoel en restauratie van de wijzerplaten.

 

OUD AVEREEST

Hervormde kerk: Herstel rechte luidas incl. elektrische luidinstallatie met afstandsbediening.

 

OLDEBOORN

Hervormde kerk: Advies bijplaatsen gebruikte klok (herstel oorlogsschade). Door Petit & Fritsen gegoten klok uit de voormalige Hervormde kerk Zaandijk.

 

KAMPEN

Hervormde Broederkerk: Overplaatsing van een gebruikte Van Bergen klok uit de Paasbergkerk te Arnhem (herstel oorlogsschade).

 

SURHUIZUM

Hervormde kerk: Renovatie luidstoel en luidinstallatie.

 

BREDEVOORT

Hervormde kerk: Advies en herstel van de voorslag en de twee luidklokken.

 

Roordahuizum

Hervormde kerk: Advies en bijplaatsen gebruikte Jacobus van Bergen klok uit de Filadelfia kapel Groningen (herstel oorlogsschade).

 

KAMPEREILAND

Hervormde kerk: Advies en realisatie nieuwe luidklok.

 

NIJEVEEN 1995

Klokkenstoel: Advies en realisatie voor vervanging luidklok door gebruikte grotere luidklok uit de voormalige H. Jozefkerk te Hilversum.

 

STEENWIJK

Villa Rams Woerthe: Vervanging klok wegens oorlogsschade door nieuwe uurslagklok met computer, gegoten door Petit & Fritsen te Aarle-Rixtel in 1995.

 

CULEMBORG

Evangelische Lutherse kerk: Luidklok restauratievoorstel en uitvoering.

 

EENIGENBURG

Hervormde kerk: Luidklok en luidas restauratievoorstel, is gerealiseerd.

 

ROTTERDAM

Evangelische Lutherse kerk: Overplaatsing gebruikte luidklok uit de voormalige oud-katholieke kerk van Hilligersberg, realisatie in eigen beheer.

 

DOESBURG

Evangelische Lutherse kerk: Advies en realisatie van een nieuwe houten klokkenstoel en nieuwe luidklok in de toren.

 

DELDEN

Rooms-katholieke kerk: Advies en realisatie t.b.v. herstel luidklok en het traditionele Angelus luiden.

 

VASSE

Rooms-katholiek kerk: Advies en realisatie t.b.v. herstel uurwerk, wijzerplaten en klokkenstoel.

 

TILLIGTE

Rooms-katholieke kerk: Advies en realisatie t.b.v. onderhoud en restauratie van totaal geruïneerde consecratie klok. Restauratie door Lachenmeijer.

 

SAASVELD

Rooms-katholieke kerk: Advies en realisatie t.b.v. onderhoud en herstel van het traditionele Angelus luiden.

 

DENEKAMP

Rooms-katholieke kerk: Aanvullende adviezen bij de bouw van een nieuwe houten klokkenstoel in de toren van de Sint Nicolaaskerk.

 

REUTUM

Rooms-katholieke kerk: Advies t.b.v. onderhoud en herstel consecratie klok.

 

STEENWIJK 1980

St. Clemenstoren: Herstel luidinstallatie, i.v.m. valgevaar van de in het galmgat op het zuiden hangende Poortklok. Zelf uitgevoerd.

 

STEENWIJK 1990

St. Clemenstoren: Ontwerp klokkenstoel voor 6 luidklokken. Advies voor luidinstallatie met rechte luidassen. Vier gebruikte klokken uit de voormalige H. Ludgerus kerk te Hengelo bijgeplaatst. Gerealiseerd eind 1999. Kwartierslag op twee klokken geadviseerd en gerealiseerd.

 

AKKRUM 1991-1995

Hervormde kerk: Herstel luidas, nieuwe elektrische luidinstallatie en computeruurwerk.

 

BLOKZIJL 1998

Hervormde kerk: Advies en realisatie t.b.v. totaal herstel en bijplaatsing van een grote klok. Kleine klok weer luidbaar in de lantaarn teruggeplaatst. Destijds bezwaar gemaakt om een elektrisch klepsysteem op de kleine klok in de lantaarn aan te brengen.

 

STEENWIJK 1997

Kleine of O.L.V. Kerk: Restauratieplan voor de luidklokken. Uitgevoerd in 2001. Restauratie van klok 2 bij Lachenmeijer.

 

STEENWIJK 1999

St. Clemenstoren: Bezwaar gemaakt tegen de verplaatsing van de historische Poortklok vanuit het zuidergalmgat naar de klokkenstoel.

 

FILIPIJNEN EN OEKRAINE

Bemiddeling en realisatie t.b.v. aantal luidklokken.

 

TIENDEVEEN

Hervormde kerk: Advies en realisatie nieuwe luidklok en computeruurwerk.

 

WURDUM 1999

Hervormde kerk: Restauratieadvies voor de grote gescheurde in 1338 door Stephanus gegoten klok. Restauratie bij Lachenmeijer. Groot onderhoud van klokkenluidinstallatie voor beide klokken. Gerealiseerd kerst 1999.

DEVENTER

Rooms-katholieke begraafplaats: Advies en realisatie t.b.v. restauratie monumentale luidklok (ontdekking van een – niet bekende – van Wou klok uit 1497).

 

OENE 1997

Hervormde kerk: Advies en uitvoering t.b.v. herstel van de wijzerplaten, gescheurde luidklok en klokkenstoel. Bijplaatsing van gebruikte klok.

 

SAPPEMEER 1998

Leefgemeenschap Nw Woelwijck: Ontwerp nieuwe klokkenstoel, advies voor een nieuw te gieten klok (500 kg). Is gerealiseerd.

 

SILVOLDE 1998

Hervormde kerk: Restauratieadvies voor de klokkenstoel, de luidklokken en het torenuurwerk. Restauratie luidklokken bij Lachenmeijer. Herstel van het oorspronkelijke luidsysteem.

 

DONKERBROEK

Klokkenstoel: Advies en uitvoering t.b.v. herstel van het oorspronkelijke luidsysteem, restauratie van de klokken en aanbrengen van elektrische luidapparatuur.

 

DUISTERVOORDE:

Rooms-katholieke Martinus kerk: Advies en uitvoering t.b.v. het herstel van de gescheurde grote luidklok (1800 kg). Restauratie bij Lachenmeijer. Groot onderhoud aan de luidklokken en klokkenstoel.

 

LEENS

Hervormde Petrus kerk: Restauratieplan voor de luidklokken en klokkenstoel. In afwachting van subsidie. Restauratie kleine luidklok in eigen beheer uitgevoerd.

 

KLOOSTERBUREN

Rooms-katholieke Willibrord kerk: Herstelplan en realisatie voor de vier luidklokken en torenuurwerk. Het uurwerk is later vernield door vallend gewicht.

 

KOATSTERTILLE

Begraafplaats: Advies t.b.v. gebruikte klok en klokkenstoel. Uitvoering zonder overleg.

 

BELLINGWOLDE

Hervormde kerk: Restauratieplan en realisatie gescheurde klok en klok met erg uitgeslagen slagrand. Restauratie door Lachenmeijer.

 

GELDERMALSEN 1997

Gemeente: Herstelplan voor vier zwaar beschadigde klokken. Zie Beesd.

 

ZUTPHEN 1998

St Janskerk: Restauratieplan en realisatie t.b.v. de vier middeleeuwse luidklokken, waarvan één (2000 kg) gescheurd. Eén klok is teruggehaald uit het museum. Het oorspronkelijke luidsysteem met rechte assen kon worden hersteld.

 

BEILEN

Hervormde kerk: Renovatie van de klokkenstoel, bijplaatsing gebruikte klok wegens oorlogsschade.

 

ELBURG 2001

St. Nicolaaskerk: Na onderzoek restauratieadvies opgesteld voor de door in 1694 door Jacob Knuisen gegoten luidklok. Niet uitgevoerd.

 

NIJEMIRDUM 2001

Klokkentoren: restauratie, advies en herstel van klokkenstoel en het traditionele luidsysteem.

 

FERWERT 2003

Hervormde kerk: Restauratieadvies en realisatie t.b.v. de drie historische luidklokken, waarvan één met veel fraaie reliëfs. Restauratie bij Lachenmeijer. Het oude luidsysteem met rechte luidassen kon worden hersteld.

 

JANNUM 2005

Advies voor herstel van de oude luidklok in de gevel van de klokkenstoel. Bij een eerdere restauratie van het kerkje en de klokkenstoel was geen rekening gehouden met de benodigde ruimte voor een klok die luidt aan een rechte as met vliegende klepel. Tijdens het luiden kwamen de onderrand van de klok en de klepel veelvuldig tegen de muur, waardoor voor een tuimelas moest worden gekozen.

 

KANTENS 2008

Hervormde kerk: Restauratieplan voor de twee luidklokken, waarvan één gescheurd. Restauratie door Lachenmeijer en nieuwe luidassen. Onderhoud torenuurwerk en aanbrengen van een automatisch elektrisch opwindsysteem. Is gerealiseerd.

 

EEXT

Hervormde kerk: Advies voor uurwerk en herstel luidklok en nieuwe klepel. Is gerealiseerd.

 

SLOCHTEREN 2009

Hervormde kerk: Restauratieadvies voor beter functioneren van de middeleeuwse luidklok. Restauratieadvies voor de wederom gescheurde klok – restauratie door Lachenmeijer. Restauratie uurwerk en de wijzerplaten.

 

UITHUIZEN

Menkemaborg: Restauratieadvies t.b.v. de zwaar beschadigde luidklok. Realisatie door Simon Laudy.

 

RUINEN

Hervormde kerk: Advies voor herstel luidklokken en onderhoud, deels gerealiseerd.

 

ZWEELOO

Hervormde kerk: Restauratieplan voor luidklok. Is uitgevoerd.

 

DALEN

Advies voor onderhoud en nieuwe wijzerplaten. Is gerealiseerd.

 

ECHTEN

Huis Echten: Advies en herstel opwindsysteem van historisch uurwerk. Is gerealiseerd.

 

RUINERWOLD

Hervormde kerk: Advies t.b.v. herstel van de luidas. Is gerealiseerd.

 

KAMPEN

Gereformeerde Burgwalkerk: Advies t.b.v. kleine luidklok. Is gerealiseerd.

 

KAMPERVEEN

Hervormde kerk: Advies en realisatie t.b.v. kleine gebruikte luidklok.

 

AEGUM

Restauratieadvies t.b.v. 13e-eeuwse luidklok en bijplaatsen van een gebruikte klok wegens oorlogsschade. Is gerealiseerd.

 

WARGA

Rooms-katholieke Martinuskerk: Advies voor herstel luidklok. Is gerealiseerd.

 

SAPPEMEER

Rooms-katholieke Willibrorduskerk: Advies t.b.v. herstel van luidklokkeninstallatie. Niet betrokken bij uitvoering.

 

NES BIJ AKKRUM

Klokkenstoel: Advies t.b.v. herstel van de oude luidconstructie. Is gerealiseerd.

 

HUIZUM

Advies t.b.v. totaal herstel van luidklokken en klokkenstoel. Groot onderhoud aan het torenuurwerk en aanbrengen van een elektrisch opwindsysteem. Is gerealiseerd.

 

BEESD

Hervormde kerk: Restauratie van 15e-eeuwse luidklok met een groot stuk uit de rand. Is gerealiseerd.

 

STADSKANAAL

Hervormde kerk: Herstel torenuurwerk. Is gerealiseerd.

 

OUDE PEKELA

Rooms-katholieke kerk H. Willibrordus: Advies t.b.v. herstel wijzerplaatverlichting. Is gerealiseerd.

 

HAVELTE 1998 – 2004 – 2012

Hervormde kerk: Ontwerp nieuwe houten luidstoel en luidconstructie. Is gerealiseerd. Restauratie gescheurde klok door Lachenmeijer. Klik voor het verhaal rondom de restauratie HIER.

 

SINT JANSKLOOSTER

Gereformeerde kerk: Renovatie luidklok. Is gerealiseerd.

 

GIETERVEEN

Hervormde kerk: Restauratieplan luidklok. In voorbereiding.

 

LOPPERSUM

Restauratieplan t.b.v. twee ernstig beschadigde grote historische luidklokken en klokkenstoel. Restauratie klokken door Lachenmeijer. Het oude luidsysteen kon worden hersteld.

 

WARFFUM

Herstel van wijzerplaten, uurwerk, luidklokken. Herstel rechte luidassen en restauratie klokkenstoel.

 

STEDUM

Restauratie door Lachenmeijer van de geruïneerde luidklok anno 1300. Renovatie van de grote luidklok, het torenuurwerk en de wijzerplaten.

 

CREIL

Ontwerp en realisatie klokkenstoel. Overplaatsing van de luidklok van de voormalige rooms-katholieke kerk naar algemene begraafplaast.

 

EENRUM 2002

Protestantse kerk: Advies t.b.v. restauratie wijzerplaten, onderhoud aan het uurwerk en restauratie van de papklok. Is gerealiseerd.

 

WEHE DEN HOORN

Rooms-katholieke kerk: Advies t.b.v. herstel en realisatie klokkenstoel en luidklok, wijzerplaten en uurwerk. Is gerealiseerd.

 

LUTTELGEEST

Rooms-katholieke kerk: Advies voor groot onderhoud aan het torenuurwerk en restauratie van de wijzerplaten. Is gerealiseerd.

 

ENS

Rooms-katholieke kerk: Advies en realisatie t.b.v. renovatie van de wijzerplaten.

 

LEEK

Advies t.b.v. herstel luidklok en uurwerk na kerkbrand. Is gerealiseerd.

 

NIBBIXWOUD

Rooms-katholieke kerk: Advies t.b.v. het torenuurwerk na kerkbrand. Is uitgevoerd.

 

VLEDDER

Dorpskerk: Advies en realisatie renovatie van de luidinstallatie.

 

TZUM 2002

Protestantse kerk: Restauratieadvies t.b.v. gescheurde klok en klokkenstoel. Restauratie door Lachenmeijer. Bijplaatsing van twee grote gebruikte klokken uit de voormalige rooms-katholieke St. Vituskerk in Bussum. Oorspronkelijke luidsysteem hersteld.

 

GRONINGEN

Kathedraal H. Jozef: Herstel van de luidklokken. Is gerealiseerd.

 

GRONINGEN 2003

Sint Franciscuskerk: Restauratieplan t.b.v. drie vervangende luidklokken, renovatie van de stalen klokkenstoel en de wijzerplaten. Niet betrokken bij uitvoering.

 

HEERENVEEN 2003

Rooms-katholieke H. Geest kerk: Renovatie klokkenstoel in toren. De slecht gegoten grote luidklok vervangen door een klok van betere kwaliteit, uit de St. Vituskerk in Bussum.

 

STIENS 2007

Protestantse St. Vituskerk: Restauratieplan voor klokken en uurwerk. Teruggetrokken uit het project.

 

BOXMEER 2009

Klooster Karmel: Restauratie van de totale luidklokkeninstallatie waaronder de drie middeleeuwse luidklokken en een nieuwe houten klokkenstoel; restauratie bij Lachenmeijer van de middeleeuwse luidlokken en realiseren van rechte houten luidassen.

 

ZEERIJP

Protestantse Jacobuskerk: Restauratieplan (tweede zienswijze) voor klokkenstoel en luidklokken.

 

HITZUM 2009

Protestantse kerk: Restauratieplan. Bij de uitvoering kon weer een rechte luidas worden gerealiseerd.

 

SEXBIERUM

Protestantse kerk: Restauratieplan na onderzoek t.b.v. de grote monumentale luidklok. Ontwerp en realisatie nieuwe hoge houten klokkenstoel. Restauratie luidklok bij Lachenmeijer. Realisatie oorspronkelijke luidsysteem.

 

TZUMMARUM

Protestantse kerk: Restauratieplan na onderzoek t.b.v. gescheurde luidklok. Teruggetrokken uit project.

 

BEETSTERZWAAG

Protestantse Dorpskerk: Restauratie gescheurde klok bij Lachenmeijer. Herstel klokkenstoel, restauratie torenuurwerk met gelijkzetinrichting. Is gerealiseerd.

 

ZALTBOMMEL

St. Maartenskerk: Realisering restauratie van de drie luidklokken bij Lachenmeijer en herstel van het oorspronkelijke luidsysteem met rechte houten luidassen. Herstel van de klokkenstoel.

 

TER IDZARD 2010

Voormalige Hervormde kerk: Advies en uitvoering van de klokkenstoel en luidklok.

 

ROLDE

Jacobuskerk: Advies voor nieuwe houten klokkenstoel. Restauratie van de luidklok door Lachenmeijer. Computergestuurd torenuurwerk gerealiseerd.

 

GORREDIJK 2010

Begraafplaats: advies en uitvoering restauratie klokkenhuis en luidklokinstallatie.

 

SEBALDEBUREN 2010

Protestantse kerk: Restauratie geruïneerde klok door Lachenmeijer. Herstel van de luidconstructie.

 

GRAFHORST 2011
Oud Gereformeerde gemeente in Nederland: Advies en uitvoering nieuwe luidklok installatie.

 

NIJEHOLTPADE 2011

Protestantse kerk: Restauratie door Lachenmeijer van de twee historische luidklokken. Herstel van de luidconstructie en klokkenstoel.

 

LEENS 2011

Protestantse Petruskerk: Uitvoering nieuw restauratieplan voor torenuurwerk, wijzerplaten en herstel luidklok en oorspronkelijke luidsysteem.

 

TJALLEBERD 2011

Protestantse kerk: Restauratieplan t.b.v. luidklok en het torenuurwerk bij maken van een derde wijzerplaat. Restauratie klok bij Lachenmeijer.

 

GIETEN 2011
Protestantse kerk: Restauratieplan voor de twee monumentale luidklokken. Advies t.b.v. restauratie van de klokkenstoel, inclusief de luidklokken installatie.

 

RUINERWOLD 2012

Protestantse kerk Blijdenstein: Instandhoudingsplan gemaakt voor de luidklok en luidklokinstallatie. Gerealiseerd.

HUINS 2012-13

Protestantse kerk: Realisering van restauratie van de luidklok en luidas, het aanpassen van de klokkenstoel en elektrische opwindinrichting van het torenuurwerk.

 

RUURLO 2013

Protestantse kerk: Instandhoudingsplan gemaakt voor de grootste beschadigde luidklok en het grootonderhoud van de luidklokinstallatie.

 

VEESSEN
Protestantse kerk: Onderhoudsplan gemaakt voor het torenuurwerk en luidklokinstallatie klokkenstoelen. In eigen beheer uitgevoerd door de kerk.

 

RUURLO 2013

Protestantse kerk: Restauratieplan voor de luidklokkeninstallatie. Gerealiseerd. Grote klok gerestaureerd bij Lachenmeijer.

 

MARIENHEEM 2013

Rooms-katholieke kerk: Onderhoudsadvies en overleg betreffende de luidklokkeninstallatie. Renovatie van de wijzerwerken, de wijzerplaten en de led wijzerplaatverlichting en het weer terugplaatsen van een consecratieklok.

 

HAARLE 2013

Rooms-katholieke kerk: Instandhoudingsplan gemaakt voor torenuurwerk, wijzerplaten met verlichting en renovatie va de luidklokken; alles gerealiseerd.

 

HARICH TOREN PROTESTANTSE KERK 2006

Onderzoek en een instandhoudingsplan gemaakt ten behoeve van de geruïneerde klokkenstoel en de luidklokken. Realisering 2014. Niet bij de uitvoering betrokken.

 

HEETEN R.K kerk. 2016

Restauratieplan gemaakt voor de renovatie van de klokkenstoel, nieuwe stalen klokkenstoel, de drie luidklokken, met rechte luidassen, herstel van het oude torenuurwerk met realisering automatisch opwind- en gelijkzetinrichting en herstel van het Angelus. Renovatie wijzerplaten met ledverlichting; realisering 2016

 

WESEPE 2016

Prot. Sint Nicolaaskerk; Herstelplan gemaakt voor klokkenstoel en luidklokken. Beide gescheurde luidklokken bij Lachenmeijer gerestaureerd.
De klokkenstoel is waar nodig hersteld nieuwe rechte houten luidassen met luidboom. Gerealiseerd.

 

POEDEROYEN 2015/16

Prot kerk. Herstelplan gemaakt voor het torenuurwerk met wijzerplaten en verlichting. Onderhoud en conservering Van Bergen klokkenstoel, luidas en luidklok; gerealiseerd

 

NEDERHEMERT NOORD Hervormde kerk 2015

Restauratieadvies voor de luidklok bij Lachemeijer; is gerealiseerd.

 

HIJKEN 2016

Advies en het realiseren van een nieuwe houten klokkenstoel met gebruikte luidklok.

 

DIEVER 2016

Prot. Sint Pancratiuskerk. Advies en realisering wijzigen luidsysteem van tuimel- naar rechte houten luidassen.

 

DEVENTER Lebuïnes kerk 2016

Advies gemaakt voor luidklokje op de Magistraatskapel.

 

HELLENDOORN Prot kerk 2016

Restauratieplan gemaakt voor de drie klokken en de klokkenstoel.

 

NIJEHOLTWOLDE 2016

Onderhoud luidklok; advies en begeleiding.

 

GROOTEGAST Prot. Witte kerkje 2016/2017

Advies t.b.v instandhouding van het oude torenuurwerk.

 

OOSTERWOLDE Fr. 2017

Prot. Dorpskerk advies gegeven voor het herstel van de oorspronkelijke luidinrichting.

 

BERLIKUM Fr. 2017

Prot. Koepelkerk instandhoudingsplan gemaakt voor de monumentale luidklok. Uitvoering in 2017

 

GOËNGA voormalige Prot kerk 2017

Advies gegeven voor restauratie van de gescheurde luidklok .

 

TERWOLDE Toren van de Prot kerk 2017

Advies gemaakt t.b.v. een instandhoudingsplan.

 

NOORDBROEK Gn. 2017

Klokkentoren Prot. kerk herstelplan torenuurwerk en luidklok.

 

ZUIDBROEK Gn 2017

Klokkentoren Petruskerk Restauratie van de gescheurde luidklok totale lengte van de scheuren ca 230 cm; herstel torenuurwerk. Klik voor de evaluatie van de restauratie en de huidige stand van zaken HIER

 

MEEDEN Gn 2017

Klokkentoren voormalige Prot Kerk, Herstel torenuurwerk

 

BAARLO 2017

Realisering van een klokkenstoel op het oude kerkhof.